English 
پشتیبانی و خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری آذران وب

خدمات پس از فروش

یک از ویژگی هایی که باعث می شود شما از خرید خود مطمئن و راضی باشید این است که فروشند شما را از خدمات پس از فروش،گارانتی و یا پشتیبانی محصول و کالا مطمئن نماید.البته خدمات پس از فروش بیش از اینکه سرویس دهی سختی داشته باشد،هماهنگی سخت تری خواهد داشت.اینکه به کدام مشترک کدام سرویس را داده اید! آیا شامل گارانتی می شود! آیا زمان پشتیبانی آن به پایان رسیده است؟ هزینه خدمات پس از فروش کالا می بایستی چقدر باشد!
 • ثبت اطلاعات خدمات پس از فروش

  ثبت اطلاعات پشتیبانی و یا خدمات پس از فروش

  در بخش ثبت اطلاعات مشترک جایی که پروفایل اطلاعات مشتری شما موجود است،این امکان وجود دارد که کاربر با تعریف سرویس پشتیبانی و خدمات پس از فروش به عنوان محصول و تعیین زمان مشخص برای اتمام آن،این سرویس را به عنوان محصول در پیش فاکتور و یا فاکتور خود ثبت نماید و در نهایت همانند دیگر فاکتورها این سرویس نیز روندی مشخص خواهد داشت.
  توجه داشته باشید برای یک مجموعه بزرگ،بحث پشتیبانی به اندازه بحث فروش پراهمیت و درآمدزاست.بنابراین مطمئن باشید که ارزش نظم بخشیدن و هماهنگ سازی این بخش بوسیله نرم افزار CRM آذران وب را دارد.
 • اطلاع رسانی

  اطلاع رسانی

  اطلاع رسانی سرویس پشتیبانی و خدمات پس از فروش از طریق پیامک و ایمیل صندوق پیامک و پیام نرم افزار CRM آذران وب ،مطمئنا کوتاهترین و کم هزینه ترین روش اطلاع رسانی است. اینکه تمامی اطلاعات تماس مشترکین شما در گروه های مختلف آماده بوده و
  فقط با دکمه ارسال مشترک شما از زمان انقضاء و تمدید سرویس خود باخبر شود،خود امری بسیار حائز اهمیت است.
 • گزارشگیری از خدمات پس از فروش

  گزارشگیری از خدمات پس از فروش

  گزارشگیری از خدمات پس از فروش،در واقع گزارشی کلی در مورد درآمد ایجاد شده از سرویس های خدمات پس از فروش یک مجموعه است.
  گاهی ممکن است در مجموعه شما هزینه ای از بابت سرویس پشتیبانی دریافت نگردد،ولی آیا این مسئله که خدمات پس از فروش برای کدامیک از مشترکین شما تازه آغاز گشته و یا حتی برای کدامیک از آنها مقوله خدمات پس از فروش به اتمام رسیده امری بسیار مهم است که حتما در روند عملکرد مجموعه تاثیری بسزا خواهد داشت.
Copyright © 2012 AZARANDESIGN.COM All right Reserved Powered By AzaranWeb